Direktør - Mennesker&Kultur

Det er en god forretning at have ledere, som trives

En leders trivsel smitter direkte af på både lederens egen og virksomhedens produktivitet, og påvirker medarbejdernes motivation og oplevelse af tilknytning til arbejdspladsen.
Det er en god forretning at have ledere, som trives