En HR-konsulent og en leder

Trivsel er en dagsorden, som gælder alle i organisationen

Ingen i en organisation skal finde sig i mistrivsel – heller ikke lederne. De er ansatte på lige vilkår med medarbejderne. Trives lederne ikke, påvirker det tilmed både medarbejder
Trivsel er en dagsorden, som gælder alle i organisationen